Stuudio samm

Tundide ning tasemete kirjeldused:

Pilatese grupitund – meie stuudios toimuvad pilatese grupitunnid väikestes gruppides, korraga saab osaleda maksimaalselt 7-8 inimest. 
Tund kestab 50-55 minutit. Tund algab sissejuhatavatest, tähelepanu enda kehasse toovatest harjutustest, järgnevad pilatese harjutused matil ja tunni lõpus lõpuharjutused.  Tunnis kasutame väikevahendeid.

Pilatese individuaaltund – soovitame Sul aegajalt osaleda lisaks grupitunnile ka individuaaltunnis, et saada põhjalikumat tagasisidet oma treeningule. Individuaaltunnis keskendub õpetaja ainult Sinule, valides just Sulle sobivad harjutused ja tunni tempo. Kui Sa kahtled, kas Sa teed harjutusi õigesti, siis individuaaltund on parim viis saada oma küsimustele vastused. Just õigesti sooritatud harjutused annavad parima tulemuse. Tund kestab 50 minutit.

Pilatese Duo-tund – tund toimub kahele inimesele. Valides endale sobiva aja, saad pilatest proovida näiteks koos oma sõbraga.

Pilatese Trio-tundtund toimub kolmele inimesele.

Tasemete kirjeldused

Mat F- foundation ehk baastase
Õpitakse ettevalmistavaid ja Pilatese baastaseme harjutusi. Omandatakse algteadmised Pilatese põhimõtetest, sõnavarast, harjutuste järjekorrast, hingamisest. Tunnitempo on rahulik.  Eesmärk tugevate Pilatese-ühenduste aluspõhja ladumine, jõujaama tugevdamine, mis hiljem abiks keerukamate harjutuste sooritamiseks. Foundation taseme  harjutuste puhul on tähelepanu keskendumisel, kere keskmel ning selle kontrollimisel, liigutuste ulatus painutuste ning sirutuste ajal väike.
 
Level 1 ehk algtase
Harjutused muutuvad raskemaks ja esitavad rohkem väljakutset. Võrreldes algtasemega on olulisem harjutuste täpsem sooritamine, teadlikum hingamine. Suureneb liigutuste ulatus, mis nõuab rohkem stabiilsust. Rohkem on toetumist jõujaamale, väljakutseks toetustasapinna vähenemine. Edendatakse koordinatsiooni ja seeläbi süvendatakse teadlikust ning kehakontrolli. Õpilastel on teadmised harjutuste nimetustest, järjekorrast ning omadustest.

Level 2 - ehk kesktase
tähelepanu harjutuste täpsusel ja voolavusel. Harjutusi sooritatakse tempokamalt, vähemate kordustega, rohkemate erinevate harjutustega tunnis, sujuvama, parema voolavusega ühest harjutusest teise minemisel. Väljakutseks on toetustasapinna vähenemine, harjutuste keerukus ja keha suhe gravitatsiooniga.

Level 3 - edasijõudnute tase
harjutuste variatsioonid  ning raskus suurenevad veelgi, nõutakse veel rohkem täpsust, paremat voolavust.