Stuudio Samm


Mänguline liikumine II

Tartu - 14. aprill 2018

Töötoas on plaanis mängulise liikumise tegevused nagu rütmika ja laulumängud, mis on suunatud rühmatöös aktiivsus- ja tähelepanuhäire tunnustega laste toetamisele. Me õpime kasulikke näpunäiteid, kuidas aidata  ATH  tunnustega lastel grupitöös osaleda. Töötoas õpitavad erinevad liikumistegevused sobivad ka tavalastele, valikuliselt erivajadustega lastele. 

Vanuseaste 6 - 9 a

Sihtrühm: lasteaia liikumisõpetajad, algklasside liikumisõpetajad, erivajadustega laste juhendajad, muusikaõpetajad, huviringide juhendajad, huvilised 

Ajakava:
kl 10.00 - 11.30 praktiline tund /rütmika/ + 15 min - küsimused/arutelu
kl 11.45 - 12.15/kohvi/paus
kl 12.15 - 13.45 praktiline tund /laulumängud/
kl 13.45 - 14.15 arutelu /kohvi, tee/ 

ROHKEM INFOT TÖÖTOA ALT!!